ราคารับซื้อเศษวัสดุรีไซเคิล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ราคาปรับเปลี่ยนตามสเป็ก ปริมาณ ของสินค้าที่ส่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามหน้างานได้ตลอด

ใบราคารับซื้อของเก่ากุมภาพันธ์63