รับซื้อขวดพรีฟอร์ม

             รับซื้อขวดพรีฟอร์ม

รับซื้อเศษใหม่ หลอดพรีฟอร์ม  ขอบปั๊มงานแวคคั่ม ขวดน้ำ PET, PVC , PP , PS  รับตลอด ไม่จำกัดจำนวน หลอดพรีฟอร์ม ขวดใหม่PET ขอบปั้มงานแวคคั่มถาด PET. Pvc. Pp. Ps.  รับตลอด ไม่จำกัดจำนวน  #ให้ราคาดี

รับซื้อเศษใหม่ หลอดพรีฟอร์ม  ขอบปั๊มงานแวคคั่ม ขวดน้ำ PET, PVC , PP , PS  รับตลอด ไม่จำกัดจำนวน

หลอดพรีฟอร์ม รับซื้อขวดใหม่PET ขอบปั้มงานแวคคั่มถาด PET. Pvc. Pp. Ps.  รับตลอด ไม่จำกัดจำนวน  #ให้ราคาดี  

รับซื้อขวดพรีฟอร์มค้างสต็อคจากโรงงาน

 รับซื้อขวดpetพรีฟอร์ม สีใส สีฟ้า สีคาร์บอน ขวดฉีดเสียจากโรงงาน

  รับซื้อขวดพรีฟอร์ม

  รับซื้อเศษใหม่ หลอดพรีฟอร์ม  ขอบปั๊มงานแวคคั่ม ขวดน้ำ PET, PVC , PP , PS  รับตลอด ไม่จำกัดจำนวน

หลอดพรีฟอร์ม ขวดใหม่PET ขอบปั้มงานแวคคั่มถาด PET. Pvc. Pp. Ps.  รับตลอด ไม่จำกัดจำนวน จากโรงงาน

รับซื้อถาดพลาสติก, ถาดใส่อาหารสด ผักสด, หลากหลายขนาด  PP Tray ถาดพลาสติก กล่องอาหารใหญ่

รับซื้องานถาดPET ใสสะอาดไม่เลอะ ไม่ติดกาว ไม่ปนเชื้อ  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พลาสติกภายในถาด Pet/pvc 

รับซื้อหลอดพรีฟอร์มpet ของเสีย มีตำหนิหรือหมดออเดอร์  รับซื้อหลอดพรีฟอร์มขวดน้ำปลา 

 โทร.02-5818315-6  081-2987446  086-5225721