ทำลายของชิงโชค

   วงษ์พาณิชย์ติวานนท์บริการรับซื้อฝาชิงโชคจากบริษัท โรงงาน ด้วยการทำลายด้วยกระบวนการรีไซเคิลทุกฝา เรารับซื้อฝาชิงโชคที่ผ่านการชิงโชคแล้วเข้าสู่กระบวนการทำลายก่อนการรีไซเคิล ทำให้คุณมั่นใจว่าฝาทุกฝาจะไม่ถูกกลับมาใช้อีกหลังการทำลาย แล้วเข้าหลอมอีกรอบ

  บริการรับซื้อฝาอลูมิเนียม  รับซื้อฝาชิงโชค

 สำหรับวงษ์พาณิชย์ติวานนท์ทุกฝาถูกทำลายก่อนเข้าทำลายด้วยการหลอม ลูกค้าจึงมั่นใจในบริการ

เรารับซื้อฝาชิงโชคที่ผ่านการชิงโชคแล้ว

 รับซื้อฝาชิงโชค   ทำลายสินค้า