รับซื้อเศษกระดาษจากโรงพิมพ์

            วงษ์พาณิชย์ติวานนท์บริการรับซื้อเศษกระดาษ

         วงษ์พาณิชย์ติวานนท์บริการรับซื้อเศษกระดาษจากโรงพิมพ์และโรงงานต่างๆ เรารับซื้อกระดาษกล่อง เศษขอบตัด หนังสือ นิตยาสารค้างสต็อก หนังสือพิมพ์

ค้างสต็อกราคาดี เราซื้ออลูมิเนียมแผ่นเพลทโรงพิมพ์ด้วย 

รับซื้อเศษกระดาษ

  รับซื้อเศษกระดาษปอนด์ขาว รับซื้อเศษกระดาษขาวดำ รับซื้อกระดาษปอนด์สี ปอนด์เหลือง ปรุ๊ฟขาว  รับซื้อหนังสือพิมพ์  รับซื้อเศษยก   เศษขอบตัดต่างตามโรงพิมพ์    

 รับซื้อข้อสอบ   รับซื้อเศษตัดหนังสือการ์ตูน  รับซื้อกล่องแป้ง  กล่องสี  กล่องน้ำตาลขอบใหม่  รับซื้อโบว์ชัวอาต  โบว์ปรุ๊ฟ  เล่มกาวอาต เล่มกาวปรุ๊ฟ เล่มรวม   จับจั๊ว   คอมพิวเตอร์ 

 ปรุ๊ฟสี  รับซื้อทิชชู    รับซื้ออลูมิเนียมเพลทโรงพิมพ์ โทร.02-5818315-6  0865225721  081-2987446