รับซื้อถุงถั่่วpeหนา

         รับซื้อถุงถั่วPEใส่เมล็ดหนาๆ

   รับซื้อถุงpeใส่เปลือกถั่ว

   รับซื้อถุงพลาสติกจากโรงงาน ถุงบรรจุอาหาร กระสอบ ถุงพลาสติก PE HDPE ถุงย่น ถุงซีนต่างๆ รับซื้อถุงค้างสต๊อก

  รับซื้อถุงพลาสติกใสหนา

   รับซื้อถุงใส่อาหารใบใหญ่ๆ หนาๆ เนื้อพีอี รับซื้อถุงไฮเดนสี  ไฮเดนชา ถุงใส่เมล็ดธัญญาพืชต่างๆจากโรงงาน 

   รับซื้อถุงพลาสติกบรรจุอาหาร

   รับซื้อถุงใส่ถั่วใบใหญ่ๆเนื้อพีอี หนาๆ