รับซื้อขวดน้ำพลาสติกแบบแกะฉลากทำอย่างไร

       วิธีการแยกชนิดขวดน้ำพลาสติกใสเพื่อส่งราคาดีทำอย่างไร

     วันนี้เราจะลองมาแยกขวดพลาสติกน้ำใสหราขวดpet ว่าเราจะแยกส่งทำอย่างไร แกะแบบไหน แยกอย่างไร ส่งได้ราคาดี สนใจส่งวงษ์พาณิชย์ติวานนท์

เราจะทำอย่างไร 

  ภาพการแยกขวดน้ำพลาสติกเพื่อรีไซเคิลแบบแกะฉลาก

  แยกขวดพลาสติกใสแบบไหนทำอย่างไร การแยกพลาสติกใสแบบแกะฉลาก แยกสี ทำไงราคาดี มีเยอะมาส่งได้

  สนใจสอบถาม โทร.02-5818315-6   081-2987446   086-5225721