รับซื้อสายแลน

                 รับซื้อสายแลน

 รับซื้อสายไฟเก่า.ใหม่ทุกชนิดฯสาย LAN สายโทรศัพท์  รับซื้อสายLan-สายไฟ

  รับซื้อสายไฟ สายแลน สายแพ สายอุปกรณ์อีเลคโทรนิค  สายแลนโทรศัพท์ จากบริษัท หรือหน่วยงานต่างๆ

ที่ต้องการขาย  รับซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด  เบรกเกอร์ แมกเนติค สายไฟ รีเลย์ inverter PLC ไทม์เมอร์

Counter Temp. สวิตต์ ปลั๊ก เซอร์กิต ตู้คอนโทล รับซื้อ เบรกเกอร์ ตู้ไฟ ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ตู้สแควร์ดี

Breaker load

  รับซื้อสายไฟเก่า.ใหม่ทุกชนิดฯสาย LAN สายโทรศัพท์  รับซื้อสายLan-สายไฟ

  สนใจติดต่อ โทร.02-5818315-6  081-2987446  086-5225721