รับซื้อขวดนมบีทาเก้น

      รับซื้อขวดนมบีทาเก้นราคาดี

     รับซื้อขวดนมบีทาเก้นราคาดี

      วงษ์พาณิชย์ติวานนท์รับซื้อขวดนมเปรี้ยวบีทาเก้น ต้องแยกมากเฉพาะ ราคาดีลงของปทุมธานี 

เรารับซื้อเศษพลาสติกเพื่อรีไซเคิลทั้งขวดใหม่และขวดเก่า เศษพลาสติกที่รีไซเคิลได้

  สนใจติดต่อโกดังปทุมธานี 02-5818315-6  081-2987446  086-5225721