รับซื้อเหล้าขาว

                    รับซื้อเหล้าขาว

  รับซื้อเหล้าขาว

  รับซื้อเหล้าขาว โรงงานและชุมชน มีตรา ไม่มีตรา รับซื้อลังเหล้าขาวรวงข้าว ตราเสือ ตรางู รับซื้อเหล้าขาว 12และ24 ลัง

 รับซื้อรับซื้อเหล้าขาว โรงงานและชุมชน มีตรา ไม่มีตรา รับซื้อลังเหล้าขาวรวงข้าว ตราเสือ ตรางู รับซื้อเชียงชุน

  รับซื้อขวดเหล้าขาวเล็กทุกชนิดใส่ลัง

   รับซื้อขวดเหล้าขาวเล็ก24ขวดใน1ลัง

ขวดหงส์แบน.หงส์กลม.ขวดน้ำปลาคอยาว.คอสั้น ขวดน้ำหวานเฮลล์บูลบอย.รับซื้อเหล้าขาวโรงงาน เหล้าขาวชุมชน

ขวดซอสภูเขา ขวดซอสหอย ขวดเบียร์ช้าง ลีโอ ไฮเนเก้น สิงห์ ขวดเหล้าหงษ์ เบรน285 ขวดแบน ขวดกลม

ได้ที่.โกดังปทุมธานี 02-5818315-6 086-5225721  081-2987446

รับจำนวนมากรับไม่อั้นเอาตลอดครับ รับซื้อขวดเหล้าขวดเบียร์ รับซื้อขวดน้ำปลาเก่า ทุกชนิดทั้งคอสั้น คอยาว

ทุกตราขอเป็นขวดน้ำปลาใส่ลัง