วงษ์พาณิชย์ติวานนท์บริการอบรมดูงานได้ฟรี

   อบรมการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะฟรี ศึกษาดูงานฟรี

  สำหรับโรงเรียน โรงงาน เทศบาล อบต หน่วยงานต่างๆ หมู่บ้านใดอยากทำ ธนาคารขยะรีไซเคิล เข้ามาติดต่อได้โดยตรง เรามีวิทยากร อุปกรณ์

    สถานที่อบรมการจัดการขยะรีไซเคิล  ดูงานการคัดแยกขยะรีไซเคิล  อบรมธนาคารขยะระดับโรงเรียน

  เราสอนการคัดแยกขยะรีไซเคิลที่ถูกต้องรวมทั้งดูงานได้ที่สำนักงาน

   ด้วยเราต้องการเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะรีไซเคิลให้แก่ประชาชนและหน่วยงานมากที่สุด ทุกรายการ ฟรี

1. โรงเรียน มหาลัย ท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธนาคารขยะรีไซเคิลระดับโรงเรียน การคัดแยกขยะรีไซเคิล การขายและการจัดการขยะรีไซเคิล

2.หน่วยงานเอกชน  ท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธนาคารขยะรีไซเคิลระดับที่สูงขึ้น การคัดแยกขยะรีไซเคิล การขายและการจัดการขยะรีไซเคิล ลดขยะในหน่วยงาน

3.โรงพยาบาล   ท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจ การจัดการขยะในโรงพยาบาล การคัดแยกขยะที่ถูกต้อง การจัดเก็บ การทำลาย เกี่ยวกับธนาคารขยะรีไซเคิลระดับที่สูงขึ้น การคัดแยกขยะรีไซเคิล การขายและการจัดการขยะรีไซเคิล ลดขยะในหน่วยงาน

4.หมู่บ้าน  คอนโด นิติบุคคล ท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธนาคารขยะรีไซเคิลระดับที่สูงขึ้น  การลดขยะ การลดการใช้ขยะการคัดแยกขยะรีไซเคิล การขายและการจัดการขยะรีไซเคิล ลดขยะในหมู่บ้าน

5.หน่วยงานราชการ เทศบาล อบต.  ท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจ การลดปริมาณขยะ การจัดการขยะในชุมชน การคัดแยกขยะที่ถูกต้อง การจัดเก็บ การทำลาย เกี่ยวกับธนาคารขยะรีไซเคิลระดับที่สูงขึ้น การคัดแยกขยะรีไซเคิล การขายและการจัดการขยะรีไซเคิล ลดขยะในหน่วยงาน

 

มีสถานที่ให้ดูงาน การจัดการขยะรีไซเคิลแบบถูกต้อง ทำให้สมาชิก หน่วยงาน ชุมชน มีความเข้าใจในการจัดการขยะรีไซเคิล  สนใจติดต่อ สอบถาม

โทร.086-5225721  083-0178802  02-5818315-6

 อบรมดีๆ เกี่ยวกับธุรกิจรีไซเคิล (ไม่มีระบบแฟรนไชน์)สำหรับผู้สนใจทำธุรกิจโดยตรง สนใจติดต่อสอบถาม 083-0178802

 อบรมธุรกิจรีไซเคิล อบรมรับซื้อของเก่า

อบรมอาชีพรับซื้อของเก่า  อบรม

อบรมอาชีพ  อบรมรีไซเคิล  สอนธุรกิจรับซื้อของเก่า

สอนรับซื้อของเก่า  อบรมธุรกิจที่ดี