รับซื้อฟิล์มยืดพลาสติก
  • 21 January 2019
  • 3833
  • 0
     รับซื้อพลาสติกฟิล์มยืดพันพาเลท รับซื้อถุงย่น รับซื้อพลาสติกพันพาเลท สะอาด รับซื้อถุงสะอาด ถุงใส่เม...
อ่านต่อ
รับซื้อถุงห่อขนม
  • 6 September 2018
  • 1231
  • 0
   วงษ์พาณิชย์ติวานน์บริการรับซื้อถุงพลาสติกบรรจุอาหาร ถุงพอยด์ ถุงเหลือจากการผลิต ถุงhdpe ถุงopp  &nbsp...
อ่านต่อ
รับซื้อถุงพลาสติก
  • 4 September 2018
  • 4869
  • 0
           วงษ์พาณิชย์ติวานนท์บริการรับซื้อถุงพลาสติก ถุงย่น ถุงพลาสติกห่อสินค้า ถุงเหนียว...
อ่านต่อ