รับซื้อลังเบียร์

          รับซื้อขวดแก้วพร้อมลัง

รับซื้อขวดเบียร์และขวดแก้วต่างๆ เช่น ขวดเบียร์ช้าง เบียร์ลีโอ เบียร์ไฮเนเก้น เบียร์สิงห์ ขวดเหล้าหงส์ทอง เหล้าขาว ขวดเหล้าแบน ขวดน้ำหวาน น้ำปลา ขวดซอสภูเขา

เด็กสมบูรณ์ ให้ราคาสูง (*ราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา*)

รับซื้อลังเบีย์พร้อมขวด รับซื้อลังไฮเนเก้นพร้อมขวด  ลับซื้อขวดพรอมลัง

รับซื้อขวดแก้วทุกชนิด ให้ราคาสูง รับเหล้าขาว ลีโอไม่มีตัวนูน รับซื้อขวดเหล้าเบียร์ น้ำปลาคอยาว ใส่ลัง รับซื้อ

รับซื้อขวดเบียร์และขวดแก้วต่างๆ เช่น ขวดเบียร์ช้าง เบียร์ลีโอ เบียร์ไฮเนเก้น เบียร์สิงห์ ขวดเหล้าหงส์ทอง เหล้าขาว

ขวดเหล้าแบน ขวดน้ำหวาน น้ำปลา ขวดซอสภูเขา เด็กสมบูรณ์ ให้ราคาสูง (*ราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา*)

-ลังเบียร์

-ลังเหล้า

-ขวดเครื่องดื่ม

-ขวดแก้วทุกอย่างทุกสี

รับซื้อขวดแก้ว ลังเบียร์ ลังเหล้า ให้ราคาสูง

รับซื้อขวดช้างพร้อมลัง

รับซื้อและจำหน่าย อลูมิเนียมต่างๆ อาทิ อลูมิเนียมบาง อลูมิเนียมฉาก อลูมิเนียมกระป๋องเบียร์, สแตนเลส, โลหะต่างๆ อาทิ ทองเหลือง ทองแดง     

รับซื้อและจำหน่าย กระดาษกล่อง (กระดาษลังน้ำตาล) เศษกระดาษ กระดาษขาวดำ หนังสือเก่า หนังสือพิมพ์ ขวดเบียร์และขวดแก้ว จำนวนมาก

ร้านรับซื้อของเก่า และ ขายของเก่า ร้านรับซื้อของเก่าปทุมธานี ขายของเก่า ปทุมธานี

รับซื้อ อลูมิเนียมชนิดต่างๆ อาทิ อลูมิเนียมบาง อลูมิเนียมฉาก อลูมิเนียมกระป๋องเบียร์, สแตนเลส, โลหะต่างๆ อาทิ ทองเหลือง ทองแดง ให้ราคาสูง รับซื้อ กระดาษกล่อง (กระดาษลังน้ำตาล) เศษกระดาษขาวดำ หนังสือเก่า หนังสือพิมพ์ รับซื้อ ขวดเบียร์และขวดแก้ว ชนิดต่างๆ จำนวนมาก ให้ราคาสูง

 จำหน่าย อลูมิเนียมชนิดต่างๆ สแตนเลส และ โลหะต่างๆ ราคาดี จำหน่าย กระดาษกล่อง (กระดาษลังน้ำตาล) จำหน่าย ขวดเบียร์ต่างๆ และ ขวดแก้ว พร้อมลัง และ ขวดแก้วล้างทำความสะอาดแล้ว เช่น ขวดเหล้าหงส์ทอง เหล้าขาว ขวดเหล้าแบน ขวดน้ำหวาน น้ำปลา ราคาย่อมเยา สำหรับเป็นบรรจุภัณฑ์

รับซื้อขวดเบียร์เก่า ขวดเบียร์ลีโอ,บดเศษแก้ว

 -  รับซื้อขวดเบียร์เก่า ลีโอพร้อมลัง สภาพดี (จำนวนมาก)