รับซื้อเหล็กข้ออ้อย

                  รับซื้อเศษเหล็กข้ออ้อย ปล้องอ้อย เหล็กเส้นเหลือใช้

 รับซื้อเหล็กข้ออ้อยราคาดี

  รับซื้อเศษเหล็กข้ออ้อย ปล้องอ้อย

รับซื้อเหล็กขนาด และ size ของโดเวลหรือเหล็กจ๊อย

เหล็กเส้นกลม 12 x 0.50

เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 x 0.50

เหล็กเส้นกลม 15 x 0.50

เหล็กเส้นข้ออ้อย 16 x 0.50

เหล็กเส้นกลม 19 x 0.50

เหล็กเส้นข้ออ้อย 20 x 0.50

เหล็กเส้นข้ออ้อย 25 x 0.50

เหล็กเส้นข้ออ้อย 28 x 0.50

รับซื้อเหล็ก 4หุนกลม , 4 หุนข้ออ้อย, 5หุนกลม ,5หุนข้ออ้อย ,6หุนกลม ,6หุนข้ออ้อย

1นิ้วกลม ,รับซื้อ1 นิ้วข้ออ้อย ,เหล็กปลอกเสา, เหล็กปลอกคาน ,หางเหล็ก 1.7, 1.9

หมายเหตุ: รับซื้อ เหล็กกลม Dowel Bar ผลิตได้ตั้งแต่ 30 mm.- 60 mm ลงของปทุมธานี

 รับซื้อเศษเหล็กข้ออ้อย รับซื้อเหล็กเส้นราคาดี รับซื้อเหล็กข้ออ้อย1นิ้ว