รับซื้อเหล็กข้ออ้อย

                  รับซื้อเศษเหล็กข้ออ้อย ปล้องอ้อย เหล็กเส้นเหลือใช้

 รับซื้อเหล็กข้ออ้อยราคาดี

  รับซื้อเศษเหล็กข้ออ้อย ปล้องอ้อย

รับซื้อเหล็กขนาด และ size ของโดเวลหรือเหล็กจ๊อย

เหล็กเส้นกลม 12 x 0.50

เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 x 0.50

เหล็กเส้นกลม 15 x 0.50

เหล็กเส้นข้ออ้อย 16 x 0.50

เหล็กเส้นกลม 19 x 0.50

เหล็กเส้นข้ออ้อย 20 x 0.50

เหล็กเส้นข้ออ้อย 25 x 0.50

เหล็กเส้นข้ออ้อย 28 x 0.50

รับซื้อเหล็ก 4หุนกลม , 4 หุนข้ออ้อย, 5หุนกลม ,5หุนข้ออ้อย ,6หุนกลม ,6หุนข้ออ้อย

1นิ้วกลม ,รับซื้อ1 นิ้วข้ออ้อย ,เหล็กปลอกเสา, เหล็กปลอกคาน ,หางเหล็ก 1.7, 1.9

หมายเหตุ: รับซื้อ เหล็กกลม Dowel Bar ผลิตได้ตั้งแต่ 30 mm.- 60 mm ลงของปทุมธานี

 รับซื้อเศษเหล็กข้ออ้อย รับซื้อเหล็กเส้นราคาดี รับซื้อเหล็กข้ออ้อย1นิ้ว

 รับซื้อเหล็กทุบจากงานก่อสร้าง รับซื้อเหล็กทุบจากพื้น

  รับซื้อเศษวัสดุที่เกิดจากการ รื้อถอนที่อย่างและยินดีรับซื้องานโครงสร้างเหล็ก ไม้เก่า เครื่องจักร เครื่องทอ สายไฟ ท่อเหล็ก 

ยูเฮด แจ็คเบส งานนั่งร้าน งานแบบเหล็ก แบบเสา รับซื้อโครงเหล็ก รับซื้อเศษเหล็ก ทั้งเหล็กหนา เหล็กบาง เหล็กเส้น  รับซื้อถังเหล็ก รับซื้อพาเลทเหล็ก

เหล็กแผ่นและรับซื้อโลหะทุกชนิด เช่น ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม สแตนเลส รับซื้อเศษเหล็กราคาสูง ทั้งเศษเหล็กหนาบาง เหล็กปั๊ม เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้างทุกประเภท

 รับซื้อเหล็กทุบ รับซื้อ-ประมูลเหล็กเก่า รับซื้อเศษเหล็กราคาสูง รับบริการนอกสถานที่ ให้ราคาสูงมาก