รับซื้อเม็ดพลาสติกเก่า

รับซื้อเม็ดพลาสติกค้างสต๊อค

    รับซื้อเม็ดพลาสติกเหลือใช้จากโรงงาน

     รับซื้อเม็ดพลาสติกใหม่ pc ABS HDPE PP AS PMMA PS HIPS  PBT แบบเหลือจากการผลิต โรงงานเลิกใช้ เลิกกิจการ  เปลี่ยนสูตรพลาสติก หรือชิ้นงานผลิตเสีย ผลิตผิด แกลลอนพลาสติก แก้วพลาสติก ช้อนพลาสติกผลิตเสีย  สนใจติดต่อ 02-5818315-6

  รับซื้อเม็ดพลาสติก   รับซื้อเม็ดพลาสติกเก่า